Zaštita i korištenje voda
Zaštita i korištenje voda na vodotocima u slivu rijeke Save
Zaštita od voda
Zaštita od voda na vodotocima u slivu rijeke Save
Kontakt 
informacije
Sektor za upravljanje vodama
Odjeljenje za informacioni sistem voda
Almir Prljača
rukovodilac Sektora za upravljanje vodama
prljaca@voda.ba
033/726-426
Aktuelno
04.02.2021.
Projekti upravljanja vodama IPA 2016
Sredstvima pretpristupnog fonda IPA 2016, u septembru prošle godine, Delegacija Evropske unije počela je implementaciju dva b ...
30.12.2020.
Redovno održavanje zaštitnih vodnih objekata
Nakon katastrofalnih poplava 2014. godine, rekonstruirane su dionice odbrambenih nasipa uz rijeke Savu i Bosnu u zoni ušća, ...
17.12.2020.
Upravljanje vanrednim situacijama u slivu rijeke Save – WACOM
Implementacija regionalniog projekta “Upravljanje vanrednim situacijama u slivu rijeke Save (Water Contingency Management in ...
24.08.2020.
Sanacija parapetnog zida na potezu Grebnice – Bazik na području Srednj ...
Na sastanku u Orašju pojašnjeni su svi aspekti...
12.04.2020.
Sistem za prognozu i upozorenje na poplave u slivu rijeke Save
„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo intenzivno radi na uspostavi i razvoju prognoznih modela i sistema ranog up ...
11.02.2020.
Protokol za obavještavanje nadležnih institucija za sigurnost i zaštit ...
UNDP je organizovao svečanu ceremoniju...
12.09.2019.
Agenciju posjetili predstavnici DHMZ Hrvatske
Krajem prošle sedmice Agenciju su posjetili predstavnici Državnog hidrometeorološkog...
08.03.2018.
Sistem predviđanja poplava i ranog upozoravanja na slivu rijeke Save – ...
U okviru zajedničkog projekta upravljanja...
16.10.2017.
Rekonstrukcija bosanskog nasipa, dionica Prud-Neteka na području Odžač ...
Nakon potpisanog ugovora, dana 21.09.2017....