Plan Agencije
Projekti iz plana i finansijskog
plana Agencije
Budžet FBiH
Projekti iz budžeta
Federacije Bosne i Hercegovine
Druga sredstva
Projekti finansirani od strane međunarodnih institucija (EIB, EU, EBRD, KFSRD, WB,...)
Kontakt 
informacije
Sektor za upravljanje vodama
Odjeljenje za informacioni sistem voda
Mirza Bezdrob
rukovodilac Sektora za realizaciju projekata
mirza@voda.ba
033/726-401
Aktuelno
27.09.2021.
Realizacija Plana upravljanja vodama za vodno područje Save košta 520 ...
Plan upravljanja vodama za vodno područje Save u Federaciji BiH za period 2022-2027. godina uskoro će biti upućen Vladi Feder ...
17.08.2021.
Regulacija korita Bosne u Zavidovićima
U toku je regulacija Bosne u općini Zavidovići. Riječ je o projektu koji Agencija za vodno područje rijeke Save realizira viš ...
16.07.2021.
Čišćenje korita Spreče
Na osam lokacija u pet mjesnih zajednica Gračanice izvršeno je čišćenje korita Spreče. Riječ je o Stjepan Polju, Gračanici, D ...
16.07.2021.
Uređenje desne obale rijeke Bosne u Žepču
Planom i finansijskim Planom Agencije za vodno područje rijeke Save za 2021. godinu predviđen je nastavak radova na uređenju ...
31.05.2021.
Regulacija korita Bosne u Sarajevskom polju
U završnoj fazi je regulacija korita Bosne na dionici od ušća Miljacke do petlje u Butilama na Sarajevskoj zaobilaznici.
27.05.2021.
Uređenje desne obale rijeke Bosne u Žepču
Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo finansirala je uređenje 1050 metara lijeve obale rijeke Bosne u urbanom dijel ...
11.05.2021.
Projekti uređenja riječnih korita
Za Agenciju za vodno područje rijeke Save u toku je građevinska sezona u 2021. godini.
06.04.2021.
Prognozni model za sliv rijeke Bosne
Projekat „Tehnička pomoć kod uspostave sistema za hidrološko prognoziranje poplava na slivu rijeke Save“ (faza 1: rijeka Bosn ...