Aktuelno
Agencija za vodno područje rijeke Save provodi niz aktivnosti na upravljanju vodnim resursima, sprečavanju poplava, izgradnji zaštitnih objekata i slično. Informišemo vas o svim našim aktivnostima.
Aktuelno
Agencija za vodno područje rijeke Save provodi niz aktivnosti na upravljanju vodnim resursima, sprečavanju poplava, izgradnji zaštitnih objekata i slično. Informišemo vas o svim našim aktivnostima.
Aktuelne informacije
05.10.2021.
Direktoru AVP Sava uručena Povelja s grbom Općine Gornji Vakuf Uskoplj ...
Direktor Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo dobitnik je Povelje s grbom Općine Gornji Vakuf Uskoplje.
27.09.2021.
Realizacija Plana upravljanja vodama za vodno područje Save košta 520 ...
Plan upravljanja vodama za vodno područje Save u Federaciji BiH za period 2022-2027. godina uskoro će biti upućen Vladi Feder ...
20.09.2021.
Delić: Intenzivne aktivnosti na regulaciji korita rijeke Bosne
Agencija za vodno područje rijeke Save intenzivno vrši aktivnosti na regulaciji korita rijeke Bosne s ciljem poboljšanja hidr ...
09.09.2021.
Sastanak o sanaciji i uređenju korita Tinje u Srebreniku
Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo godinama učestvuje u realizaciji projekata sanacije i uređenja korita i obala ...
17.08.2021.
Regulacija korita Bosne u Zavidovićima
U toku je regulacija Bosne u općini Zavidovići. Riječ je o projektu koji Agencija za vodno područje rijeke Save realizira viš ...
16.07.2021.
Čišćenje korita Spreče
Na osam lokacija u pet mjesnih zajednica Gračanice izvršeno je čišćenje korita Spreče. Riječ je o Stjepan Polju, Gračanici, D ...
16.07.2021.
Uređenje desne obale rijeke Bosne u Žepču
Planom i finansijskim Planom Agencije za vodno područje rijeke Save za 2021. godinu predviđen je nastavak radova na uređenju ...
15.07.2021.
Nastavak uređenja korita Vrbasa u Bugojnu
15. 07. 2021. Predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo i potpredsjednica Federacije BiH boravili su u Bu ...
Obavještenja i javni pozivi
Youtube kanal
Kliknite ovdje da pogledate naš youtube kanal na kojem objavljujemo zanimljive
video materijale u vezi sa aktivnostima Agencije za vodno područje rijeke Save
Info - Vanredna stanja