Redovno održavanje zaštitnih vodnih objekata

Nakon katastrofalnih poplava  2014. godine, rekonstruirane su dionice odbrambenih nasipa uz rijeke Savu i Bosnu u zoni ušća, a koje nisu imale potreban stepen zaštite od velikih voda. Time je prvi put od njihove izgradnje (koja je počela sedamdesetih godina dvadesetog  vijeka), postignuto da kompletna linija  odbrambenih  nasipa  na  poplavnim područjima općine Odžak i srednje Posavine ima isti stepen zaštite na stogodišnje velike vode rijeke Save uz zaštitno nadvišenje od 1,20 m.

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo redovno provodi tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na poplavnim područjima Odžaka i srednje Posavine i svakodnevno prati njihovo stanje i funkcionalnost. Osim nasipa, značajna sredstva se ulažu u crpne stanice  na navedenim poplavnim područjima (CS Svilaj, CS Zorice I i II i CS Tolisa). U proteklom periodu izvršen je remont  svih agregata crpnih stanica, zamjena elektromotora, kao i sanacija elektroopreme. Time je osigurana potpuna spremnost i sigurnost rada pumpnih agregata i prateće opreme. Od   zaštitnih  vodnih  objekata  u  vlasništvu  Federacije  BiH, nedovoljno zaštitno nadvišenje ima još betonski parapetni zid na potezu Grebnice-Bazik  dužine 1,4 km, uz koji prolazi magistralna saobraćajnica Orašje-Šamac.

Tokom 2020. godine urađen je glavni projekat sanacije parapetnog zida i dato adekvatno tehničko rješenje za dostizanje potrebnog zaštitnog nadvišenja uz osiguranje njegove stabilnosti. Realizacija navedenog projekta planirana je tokom 2021. godine. Prema prvim procjenama za tu namjenu bit će potrebno blizu dva miliona maraka.