Agenciju posjetili predstavnici DHMZ Hrvatske

Krajem prošle sedmice  Agenciju su posjetili predstavnici Državnog hidrometeorološkog zavoda iz Zagreba (DHMZ) na čelu sa direktoricom Brankom Ivančan Picek. Delegaciju iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Hrvatske primio je direktor Agencije Sejad Delić sa saradnicima. 
 


Povod ovom susretu je ostvarivanje obaveza predviđenih Sporazumom o dugoročnoj saradnji potpisanom između ove dvije institucije u maju ove godine, kojim se utvrđuje saradnja u razmjeni hidroloških i meteoroloških podataka i produkata za potrebe rada i unapređenja hidroloških prognostičkih modela razvijenih na slivu rijeke Save u Republici Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini.

 

 


Sporazum je nastao kao rezultat konkretne saradnje na izradi prognoznih modela ranog upozorenja od poplava u slivu Una-Sana, proširenog kasnije na sliv Vrbasa i Bosne kao desnih pritoka rijeke Save koja je međudržavni vodotok.

Nakon održanog sastanka, gosti iz Hrvatske su sa zanimanjem obišli i Informacioni centar Agencije i upoznali sa se dostignutim stepenom razvoja, za koji su na kraju rekli da je očigledno ovaj centar potpuno tehnološki savremen i osposobljen za zadatke iz oblasti hidrološkog monitoringa voda.