Hemija
Odjeljenje za hemijsku analizu vode na vodotocima u slivu rijeke Save
Otpadne vode
Odjeljenje za uzorkovanje otpadne vode na vodotocima u slivu rijeke Save
Biologija
Odjeljenje za biološku analizu vode na vodotocima u slivu rijeke Save
Kontakt 
informacije
Sektor za upravljanje vodama
Odjeljenje za informacioni sistem voda
Nezafeta Sejdić
rukovodilac Sektora laboratorija za vode
nezafeta@voda.ba
033/590-863
Aktuelno
19.11.2020.
Monitoring površinskih voda
Jedna od aktivnosti AVP Sava je organizovanje monitoringa površinskih i podzemnih voda na vodnom području rijeke Save u Feder ...
31.07.2020.
Agencija za vodno područje rijeke Save dio programa STEP
Upoznati tržište rada u Bosni i Hercegovini te steći radno iskustvo - cilj je programa STEP
15.08.2018.
Izvještaj o incidentnom zagađenju GIKIL
Dana 03.08.2018. godine oko 16:00 h došlo do incidentnog ispuštanja onečišćene tekućine...
09.05.2018.
Izvještaj o incidentnom zagađenju SISECAM
Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo obavještena je o pojavi...
23.12.2013.
Zaštita voda - Kontrola i procjena kvaliteta
Osiguranje kvaliteta je konačan program za rad u laboratoriji kojim se specificiraju mjere ...
Google maps lokacija