Područni
uredi
Agencija za vodno područje rijeke Save trenutno ima tri područna ureda, u Zenici, Jajcu i Bihaću. Njihove adrese i kontakt informacije nalaze se u nastavku.
Područni ured Zenica
ul. Londža 128 (poslovni centar Roma)
72000 Zenica Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba
Roksanda Školjić, dipl.inž.građ., rukovodilac Ureda
rosa@voda.ba
+387 (0)32 441 280
+387 (0)32 441 281

Područni ured Jajce
ul. Hrvoje Vukčić Hrvatinić bb
70101 Jajce Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba
Marko Barić, dipl.inž.građ., rukovodilac Ureda
marko@voda.ba
+387 (0)30 657 774
+387 (0)30 657 774

Područni ured Bihać
Bosanskih kraljeva 1
77000 Bihać Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba
Ahmet Smajlović, rukovodilac Ureda
ahmet@voda.ba
+387 (0)37 228 194
+387 (0)37 222 745
+387 (0)37 222 745