Sistem predviđanja poplava i ranog upozoravanja na slivu rijeke Save – Sava FFWS


U okviru zajedničkog projekta upravljanja poplavama u slivu rijeke Save, koji se provodi uz podršku Svjetske banke (WB), pokrenut je i projekat uspostave sistema predviđanja poplava i ranog upozorenja na slivu rijeke Save (Sava FFWS) finansiran od strane regionalnog Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Razvoj „Sistema predviđanja poplava i ranog upozoravanja na slivu rijeke Save – Sava FFWS", je službeno pokrenut sastankom održanom u Zagrebu 21. juna 2016. godine.
Cilj projekta je poboljšati kvalitetu i učinkovitost zajedničkog upravljanja poplavama i sušama u slivu rijeke Save, kao i jačanje kapaciteta prognoziranja poplava i suša, te poticanje saradnje kod zemalja korisnika projekta: Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora i Međunarodne Komisije za sliv rijeke Save (ISRBC).

Ovaj sistem predstavlja platformu za zajedničko upravljanje prognozom poplava i suša na cijelom slivu rijeke Save. U ovu platformu su uključeni svi postojeći prognozni modeli zemalja članica, a kroz platformu je omogućena izrada prognoze i za dijelove na slivu rijeke Save gdje nije bilo raspoloživih modela.

U cilju izgradnje stabilnog i funkcionalnog sistema, uspostavljene su serverske platforme kod korisnika projekta u zemljama: Slovenija (ARSO – Agencija za zaštitu okolja) – primarna serverska platforma; Srbija (Hidrometeorološki zavod) – backup serverska platforma; Bosna i Hercegovina (AVP Sava) – backup serverska platforma; Hrvatska (DHMZ) – backup serverska platforma. Korisnici prognoze pristupaju sistemu putem klijentske aplikacije, dok se cjelokupan sistem nalazi na serverskoj platformi.

Sve ove platforme su međusobno uvezane, a korisnicima je omogućeno da se putem klijentske aplikacije priključe, odnosno koriste bilo koju od ove četiri serverske platforme.

Za potrebe uspostavljanja serverskih platformi, kao i klijentskog korištenja sistema, od strane američke vlade je donirana IT oprema (serveri i laptopi) koja je isporučena po institucijama u svakoj od država korisnika.

Institucije iz Bosne i Hercegovine, korisnici ovog projekta, koje su dobile IT opremu su:
• Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
• Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
• Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
• Odjeljenje za javnu sigurnost Vlade Brčko Distrikta
• Federalni hidrometeorološki zavod
• Republički hidrometeorološki zavod RS
• JU „Vode Srpske"
• Agencija za vodno područje rijeke Save - u kojoj je instaliran jedan od tri backup sistema – serverske platforme

Sistem se trenutno nalazi u fazi testiranja u trajanju od 6 mjeseci, nakon čega bi trebao postati operativan i omogućiti institucijama da pravovremeno i nekoliko dana unaprijed prognoziraju
i ranije obavijeste nadležne institucije za odbranu od poplava, kako bi se dobilo na vremenu i u najvećoj mogućoj mjeri smanjile opasnosti i posljedice poplava.

Tim povodom u Agenciji za vodno područje rijeke Save 6. marta 2018. godine održana je svečana primopredaja IT opreme nadležnim institucijama za vode u Bosni i Hercegovini, koju je u ime Vlade SAD predala Njena ekselencija Morin Kormak (Maureen Cormack), ambasadorica SAD u Bosni i Hercegovini i tom prilikom istakla zadovoljstvo postignutim nivoom saradnje u oblasti voda zemalja iz regije, odnosno onih koje pripadaju slivu rijeke Save.

Na svečanosti su govorili i direktor Agencije Sejad Delić i predsjedavajući Savske komisije Igor Pejić i tom prilikom istakli da će implementacija ovog projekta u skoroj budućnosti biti od velikog značaja u situaciji preveniranja i smanjenja posljedica poplava i suša.