Sanacija parapetnog zida na potezu Grebnice – Bazik na području Srednje Posavine
24. augusta održan je sastanak u Vladi ŽP u Orašju sa predstavnicima „Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo. Glavna tema sastanka bila je prezentacija "Glavnog projekta sanacije parapetnog zida na potezu Grebnice-Bazik na području Srednje Posavine”. Sastanku su prisustvovali predsjednik Vlade Županije Posavske Đuro Topić, predstavnici AVP Sava direktor Sejad Delić sa saradnicima, resorni županijski ministri Mato Brkić i Anes Osmanović, predstavnici projektanta Higracon d.o.o. Sarajevo, te predstavnici općine Domaljevac-Šamac.

Agencija je tokom 2020. provela tendersku proceduru i sklopila ugovor sa firmom „Higracon" d.o.o. Sarajevo za izradu „Glavnog projekta sanacije parapetnog zida na potezu Grebnice-Bazik na području Srednje Posavine" koji je u finalnoj fazi izrade. Na sastanku u Orašju pojašnjeni su svi aspekti projekta sanacije parapetnog zida koji je, kako je rečeno, najkritičnija tačka odbrane od visokog vodostaja rijeke Save na potezu Srednje Posavine jer je zid značajno oštećen budući je građen prije 50 godina, a i nema propisano zaštitno nadvišenje od 1,2 m iznad vodostaja rijeke Save ranga pojave 1/100. Također, poplave iz 2014. godine pokazale su njegovu važnost i potrebu nadvišenja.

Predstavnici projektanta prezentirali su detaljno sve aspekte projekta i moguća rješenja. Svi su se tokom rasprave složili da žele najbolje rješenje koje će biti dugoročno, jer je to životno pitanje šireg područja Posavine. Želimo da ovo bude najsigurnija tačka obrane od visokih voda, stoga se zalažemo za rješenje koje će značiti nadvišenje postojećeg nasipa u dužini od 1,4 km za 50 cm te adekvatnu širinu u ovisnosti od ostalih tehnoloških rješenja, naglasio je predsjednik Vlade Đuro Topić. Direktor Delić također je dao podršku projektu koji će omogućiti da parapetni zid na potezu Grebnice-Bazik bude sigurna tačka odbrane od visokih voda rijeke Save. Iduće godine počinjemo užurbano sa svim radovima, zaključio je Delić. Prema prvim procjenama investicijska vrijednost projekta bi trebala biti preko 1.500.000,00 KM.