Trenutni vodostaji na hidrološkim stanicama
Tumač simbola
Normalno stanje
Stanje obavještenja
Maksimalno zabilježen vodostaj
Vrijednosti hidrološkog stanja nisu definisane
Bez promjena u vodostaju
Vodostaj u opadanju
Vodostaj u porastu
Nema podataka o trendu
Vodostaji Plus Vodostaji Plus Pregled vodostaja Pregled vodostaja
Aktuelne informacije
15.07.2022.
Nastavak realizacije projekata u oblasti poljoprivrede i vodoprivrede ...
Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić je s direktorima projektne jedinice koja realizira ...
16.06.2022.
Aktivnosti Agencije za vodno područje rijeke Save predstavljene u prog ...
Održavanje i preventivne aktivnosti na vodotocima I kategorije, upravljanje zaštitnim vodnim objektima, izrada mapa opasnosti ...
01.06.2022.
Međunarodni dan rijeke Save
Dan rijeke Save, 1. juni, obilježava se od 2007. godine. Cilj je skrenuti pažnju na njene ekološke vrijednosti, privredni pot ...
30.05.2022.
U 2022. godini monitoring na 60 mjernih mjesta
Planiranje, organizacija i provođenje monitoriga površinskih ali i podzemnih voda zakonska je obaveza Laboratorije za vode Ag ...
25.05.2022.
Regulacija korita Spreče u Lukavcu
Uređenje korita rijeke Spreče na području Lukavca je višegodišnji projekat Agencije za vodno područje rijeke Save i provodi s ...
29.04.2022.
Počela sanacija parapetnog zida Grebnice – Bazik
Počela je sanacija parapetnog zida na potezu Grebnice - Bazik u srednjoj Posavini. Ovaj zaštitni vodni objekat trenutno je n ...
15.04.2022.
Zaštita od štetnog djelovanja velikih voda u Kantonu Sarajevo
Agencija za vodno područje rijeke Save organizirala je prezentaciju dva projektna rješenja čiji je cilj rješavanje problema z ...
Obavještenja i pozivi
Časopis
“Voda i mi”
U svakom broju časopisa "Voda i mi" koji redovno izdajemo, nastojimo donijeti niz zanimljivih i korisnih sadržaja.
LISTA "A" Pravnih lica kojima su izdata Ovlaštenja za složene vodne objekte ili aktivnosti
LISTA "B" Pravnih lica kojima su izdata Ovlaštenje za manje složene vodne objekte ili aktivnosti