Trenutni vodostaji na hidrološkim stanicama
Tumač simbola
Normalno stanje
Stanje obavještenja
Maksimalno zabilježen vodostaj
Vrijednosti hidrološkog stanja nisu definisane
Bez promjena u vodostaju
Vodostaj u opadanju
Vodostaj u porastu
Nema podataka o trendu
Vodostaji Plus Vodostaji Plus Pregled vodostaja Pregled vodostaja
Aktuelne informacije
25.05.2022.
Regulacija korita Spreče u Lukavcu
Uređenje korita rijeke Spreče na području Lukavca je višegodišnji projekat Agencije za vodno područje rijeke Save i provodi s ...
29.04.2022.
Počela sanacija parapetnog zida Grebnice – Bazik
Počela je sanacija parapetnog zida na potezu Grebnice - Bazik u srednjoj Posavini. Ovaj zaštitni vodni objekat trenutno je n ...
15.04.2022.
Zaštita od štetnog djelovanja velikih voda u Kantonu Sarajevo
Agencija za vodno područje rijeke Save organizirala je prezentaciju dva projektna rješenja čiji je cilj rješavanje problema z ...
12.04.2022.
Sufinansiranje uređenja korita Spreče
Od 2010. godine do danas, u više faza uređivano je korito Spreče na području općine Lukavac.
25.03.2022.
Monitoring podzemnih voda
Od 2017. godine i početka uspostave monitoringa podzemnih voda - MPV (u akviferima intergranularnog tipa - vodnim tijelima me ...
22.03.2022.
Delić: Od ekološke osviještenosti zavisi kakvu ćemo vodu piti u budućn ...
Od nas samih i od ekološke osviještenosti svakog čovjeka zavisi kakvu ćemo vodu piti u budućnosti - izjavio je direktor Agenc ...
22.03.2022.
Saopćenje povodom Svjetskog dana voda
Povodom Svjetskog dana voda 22. marta/ožujka, kao institucije zadužene za upravljanje vodama u Federaciji BiH, Agencija za vo ...
09.03.2022.
Uređenje desne obale rijeke Bosne nizvodno od izvedene regulacije u op ...
Uređenje obala rijeke Bosne u urbanom dijelu općine Zavidovići višegodišnji je projekat Agencije za vodno područje rijeke Sav ...
18.02.2022.
Međunarodne finansijske institucije ulažu u uređenje vodotoka u BiH
„Povećanje ulaganja u smanjenje rizika od poplava u Bosni i Hercegovini“ naziv je šestogodišnjeg projekta vrijednog 72 milion ...
Obavještenja i pozivi
Časopis
“Voda i mi”
U svakom broju časopisa "Voda i mi" koji redovno izdajemo, nastojimo donijeti niz zanimljivih i korisnih sadržaja.
LISTA "A" Pravnih lica kojima su izdata Ovlaštenja za složene vodne objekte ili aktivnosti
LISTA "B" Pravnih lica kojima su izdata Ovlaštenje za manje složene vodne objekte ili aktivnosti