FOP - Tabelarni izvještaj
Federalni plan odbrane od poplava, stanje vodostaja na
slivavima u nadležnosti Agencije
Sarajevo, 09.12.2021 u 08:02 sati
Izvještaj o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH se usnimava
pogledaj izvještaj
Web aplikacije
Federalni plan odbrane od poplava, aplikacije za praćenje
vodostaja na slivovima u nadležnosti Agencije
STANJE OBAVJEŠTAVANJA
Trenutno je na snazi “stanje obavještavanja”, odnosno stanje uzbune u kojem se u okviru sistema Agencije organizuju stalne dežure kako bi se pravovremeno reagovalo na novonastalu situaciju
Informacije i obavještenja
najnovije
Sarajevo, 6.12.2021
Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH
13:00 Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH
otvori informaciju
Trenutni vodostaji na hidrološkim stanicama
Tumač simbola
Normalno stanje
Stanje obavještenja
Maksimalno zabilježen vodostaj
Vrijednosti hidrološkog stanja nisu definisane
Bez promjena u vodostaju
Vodostaj u opadanju
Vodostaj u porastu
Nema podataka o trendu
Vodostaji Plus Vodostaji Plus Pregled vodostaja Pregled vodostaja
Aktuelne informacije
18.11.2021.
Sufinansiranjem do brže regulacije korita
Predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo, direktor i rukovodioci Sektora, razgovarali su s načelnikom i s ...
17.11.2021.
AVP Sava i Ministarstvo privrede KS: Sufinansiranje uređenja vodotoka ...
Mogućnosti zajedničkih ulaganja u projekte uređenja vodotoka I kategorije na području Kantona Sarajevo Željeznice i Bosne, bi ...
12.11.2021.
Od planiranih 10 km, uređeno 5,7 km korita Bosne i pritoka u Sarajevsk ...
Na području Kantona Sarajevo, ukupna dužina vodotoka I kategorije je 47,3 km (Bosna 31 km i Željeznica 16,3 km).
04.11.2021.
Uređenje desne obale rijeke Bosne u Kaknju na ušću Zgošće
U prethodnom periodu, Agencija za vodno područje rijeke Save finansirala je izvođenje radova na uređenju desne obale rijeke B ...
29.10.2021.
Uređenje obala rijeke Bosne u Ilijašu
U toku je uređenje obala rijeke Bosne u općini Ilijaš, nizvodno od regulisanog dijela. Dužina izvođenja radova na desnoj obal ...
29.10.2021.
Uređenje desne obale rijeke Bosne u općini Vogošća
U toku je uređenje desne obale rijeke Bosne u općini Vogošća. Riječ je o dionici uzvodno i nizvodno od ušća Ljubine dužine 15 ...
28.10.2021.
Redovno nadzorno ocjenjivanje u Laboratoriji za vode AVP Sava
Institut za akreditiranje BiH (BATA) obavio je redovno nadzorno ocjenjivanje u Laboratoriji za vode Agencije za vodno područj ...
Obavještenja i pozivi
Časopis
“Voda i mi”
U svakom broju časopisa "Voda i mi" koji redovno izdajemo, nastojimo donijeti niz zanimljivih i korisnih sadržaja.
LISTA "A" Pravnih lica kojima su izdata Ovlaštenja za složene vodne objekte ili aktivnosti
LISTA "B" Pravnih lica kojima su izdata Ovlaštenje za manje složene vodne objekte ili aktivnosti