Evropska povelja o vodi

„Mijenjati kvalitet vode znači ugrožavati život čovjeka i ostalih živih bića koja od vode zavise“, upozorava nas, između ostalog, Evropska povelja o vodi, kojom je još 1968. godine ukazano na važnost prava na vodu.

• Bez vode nema života. Ona je dragocjeno dobro, prijeko potrebno u svakoj ljudskoj djelatnosti. 

• Slatkovodni resursi vode nisu neiscrpni. 

• Mijenjati kvalitetu vode znači ugrožavati život čovjeka i ostalih živih bića koja od vode zavise. 

• Kvaliteta vode mora se čuvati do nivoa prilagođenog njenom korištenju koji predviđa i zadovoljava posebne zahtjeve zdravlja stanovništva. 

• Ako se voda poslije upotrebe vraća u prirodnu sredinu, to ne smije biti na štetu drugih korisnika, javnih ili individualnih. 

• Održavanje odgovarajućeg biljnog pokrivača, prvenstveno šumskog, od velike je važnosti za očuvanje vodenih resursa. 

• Vodeni resursi se moraju stalno kontrolirati. 

• Dobro upravljanje vodama mora se planirati i registrirati zakonom preko nadležnih institucija. 

• Zaštita voda traži značajan napor u znanstvenom istraživanju i u stvaranju specijalista za javno informiranje.

• Voda je zajedničko nasljedstvo i njenu vrijednost moraju svi poznavati. Zadatak je svakoga da vodu racionalno koristi. 

• Upravljanje vodenim resursima mora se prije svega vršiti u sklopu sliva, a ne unutar upravnih i političkih granica. 

• Voda ne zna granice. To je jedan, zajednički izvor, koji traži međunarodnu suradnju.