Strategije i planovi
Zakonom o vodama Federacije BiH (ZOV) je Strategija upravljanja vodama prepoznata kao osnovni planski dokument razvoja oblasti upravljanja vodama, sa jednim od sastavnih dijelova: ciljevi i pravci zaštite voda, zaštite od štetnog djelovanja voda i održivog korištenja voda.
Strategije i planovi
Zakonom o vodama Federacije BiH (ZOV) je Strategija upravljanja vodama prepoznata kao osnovni planski dokument razvoja oblasti upravljanja vodama, sa jednim od sastavnih dijelova: ciljevi i pravci zaštite voda, zaštite od štetnog djelovanja voda i održivog korištenja voda.
Strategija upravljanja vodama
Federacije BiH (2010. – 2022.)
Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 5. Izvanrednoj sjednici, održanoj
20.12.2011.godine, usvojio prijedlog Strategije upravljanja vodama Federacije Bosne i Hercegovine.
Strategija
Operativni plan mjera AVP
Sava u slučaju vanrednih i
incidentnih zagađenja
U skladu sa zakonskim odredbama i internim aktima
direktor Agencije donosi slijedeći Operativni plan mjera
Plan
Federalni operativni
plan odbrane od poplava
(FOP)
Federalnim operativnim planom odbrane od poplava
utvrđuje se provođenje mjera aktivne odbrane od poplava…
Plan
Plan upravljanja vodama za vodno
područje rijeke Save u Federaciji BiH
(2016. – 2021.)
Ovaj plan upravljanja vodama je pripremljen u okviru projekta Jačanje kapaciteta u sektoru
voda u Bosni i Hercegovini kojeg je finansirala Evropska unija u okviru IPA programa 2011.
plan upravljanja vodama
Plan upravljanja vodama za vodno
područje rijeke Save u Federaciji BiH
(2022. – 2027.)
Vlada Federacije BiH na 331. sjednici, održanoj 15.09.2022. godine, donijela je Plan upravljanja
vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022.-2027.).
plan upravljanja vodama