Kontakti u slučaju incidentnih zagađenja

Prilikom zagađenja voda važna je hitna dojava, kako bi se što prije krenulo sa intervencijom i sanacijom.

Zato su brojevi Agencije za vodno područje rijeke Save u Sarajevu stalno otvoreni za takve pozive.

Agenciju možete pozvati na broj 033 590 863, 062 467 518 (Nezafeta Sejdić, rukovodilac Sektora laboratorije za vode-koordinator za incidentna zagađenja) 061 346 972 (Suad Golubić) i 061 323 298 (Emir Mujić).