Prezentacija Nacrta Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022-2027.)

Na osnovu Zakona o vodama Federacije Bosne i Hercegovine (˝Službene novine Federacije BiH˝, br.70/06) Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo (Agencija) pripremila je Nacrt Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022-2027.).

Ovaj dokument kao i prateći dokumenti su dostupni na web stranici Agencije:
https://www.voda.ba/plan-upravljanja-2022-2027

Zbog aktuelne epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID-19 prezentacija Nacrta Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022-2027.) održaće se putem ZOOM platforme u sljedećim terminima:

12.04.2021. godine u 9 sati održaće se prezentacija predstavnicima: Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Agencije za sigurnost hrane BiH, Federalnog ministarstva finansija, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Fonda za zaštitu okoliša FBiH, Komisije za koncesije Federacije BiH, Federalnog ministarstva zdravstva, Savjetodavnom vijeću za vode AVP Sava, Upravnom i Nadzornom odboru AVP Sava, JU Vode Srpske, Bijeljina, Vladi Brčko distrikta BiH, Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar, Direkciji za evropske integracije, Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, Zagreb, Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Federalnog zavoda za geologiju Bosne i Hercegovine.

13.04.2021. godine u 9 sati održaće se prezentacija predstavnicima Posavskom i Tuzlanskog kantona i to: kantonalnim ministarstvima poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, gradovima/općinama, kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, industrijskim zagađivačima i korisnicima voda iz ova dva kantona, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Rudarsko Geološko Građevinskog Fakulteta Univerziteta u Tuzli, Centara za ekologiju i energiju,Tuzla, kao i svim zaineteresovanim sa područja Posavskog i Tuzlanskog kantona. 

14.04.2021. godine u 9 sati održaće se prezentacija predstavnicima Bosansko-podrinjskog, Kantona 10, Srednjo-bosanskog i Unsko-sanskog kantona i to: kantonalnim ministarstvima poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, gradovima/općinama, kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, industrijskim zagađivačima i korisnicima voda iz ova četiri kantona, Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, JP NP Una, Bihać, kao i svim zaineteresovanim sa područja Bosansko-podrinjskog, Kantona 10, Srednjo-bosanskog i Unsko-sanskog kantona.

15.04.2021. godine u 9 sati održaće se prezentacija predstavnicima Sarajevskog i Zeničko dobojskog kantona i to: kantonalnim ministarstvima poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, gradovima/općinama, kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, industrijskim zagađivačima i korisnicima voda iz ova dva kantona, JP Elektroprivrede BiH, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Aarhus Centra Sarajevo, Centra za okolišno održivi razvoj Sarajevo, JU "Zaštićena prirodna područja KS˝, Sarajevo, CENER21, Sarajevo, kao i svim zaineteresovanim sa područja Sarajevskog i Zeničko dobojskog kantona.


Ovim putem Vas pozivamo da se, do 08.04.2021. godine, prijavite na mail planupravljanja@voda.ba za prisustvo prezentaciji Nacrta Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022-2027.) kako bi Vam poslali pristupni link.

Podsjećamo Vas da svoje komentare, sugestije i prijedloge na Nacrt Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022-2027.) možete dostavite Agenciji do 26.08.2021. godine putem web stranice (http://www.voda.ba/konsultovanje-javnosti), e-maila: planupravljanja@voda.ba ili direktno pisanim putem na adresu Agencije (Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo). 

Kontakt osobe: Anisa Čičić-Močić (tel. 033 726 432, e-mail: anisa@voda.ba) i Amina Hasečić (tel. 033 726-404, e-mail: amina.hasecic@voda.ba ).