Plan upravljanja (2022 - 2027)

Nacrt Plana upravljanja vodama 2022.-2027. sa pratećim dokumentima

Na osnovu Zakona o vodama Federacije Bosne i Hercegovine (˝Službene novine Federacije BiH˝, br.70/06) Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo (Agencija) pripremila je Nacrt Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022-2027.).
Ovim putem Vas pozivamo da svoje komentare, sugestije i prijedloge na ove dokumente dostavite Agenciji do 26.08.2021. putem web stranice na Obrascu za konsultovanje javnosti (http://www.voda.ba/konsultovanje-javnosti), e-maila: planupravljanja@voda.ba ili direktno pisanim putem na adresu Agencije (Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo). 

Način i datumi prezentacije nacrta Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022-2027.) zavisiće od epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom COVID-19, i biće objavljeni na web stranici Agencije (www.voda.ba). 

Nakon završetka postupka konsultovanja javnosti dokument Nacrta Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022-2027.) će biti dorađen i biti upućen na dalju zakonom propisanu proceduru.

Kontakt osobe: Anisa Čičić-Močić (tel. 033 726 432, e-mail: anisa@voda.ba) i Amina Hasečić (tel. 033 726-404, e-mail: amina.hasecic@voda.ba).


Prateća dokumentacija u nastavku

Strateško-planska dokumentacija
Planiranje
PD7 - Konsultovanje javnosti
Strateško-planska dokumentacija
Planiranje
PD6 - Integraciona pitanja
Strateško-planska dokumentacija
Planiranje
PD5 - Program mjera - DODACI
Strateško-planska dokumentacija
Planiranje
PD5 - Program mjera
Strateško-planska dokumentacija
Planiranje
PD4 - Ekonomske analiza korištenja voda
Strateško-planska dokumentacija
Planiranje
PD3 - Okolišni ciljevi upravljanja vodama
Strateško-planska dokumentacija
Planiranje
PD2 - Značajna pitanja upravljanja vodama
Strateško-planska dokumentacija
Planiranje
Karte
Strateško-planska dokumentacija
Planiranje
PD1 - Karakterizacijski izvještaj - Dio 2 - Dodaci
Strateško-planska dokumentacija
Planiranje
PD1 - Karakterizacijski izvještaj - Dio 1