Nacrt - Strateška procjena uticaja na okoliš Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine 2022.-2027.

Na osnovu Zakona o vodama Federacije Bosne i Hercegovine (˝Službene novine Federacije BiH˝, br.70/06) Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo (Agencija) pripremila je Nacrt Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022.-2027.).

Ovaj dokument je dostupan na web stranici Agencije: https://www.voda.ba/plan-upravljanja-2022-2027

U skladu sa članovima 51. i 52. Zakona o zaštiti okoliša Federacije BiH (˝Službene novine Federacije BiH", broj 33/03) i članovima 14. i 15.  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", broj 38/09) Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo pripremila je Nacrt Strateške procjene uticaja na okoliš Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022.-2027.) Ovaj dokument je dostupan na web stranici Agencije.

Prezentacija Nacrta Strateške procjene uticaja na okoliš Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022.-2027.) će se, zbog epidemiološke situacije izazvane pandemijom COVID-19, održati putem ZOOM platforme, dana 01.07.2021. godine u 10.00 sati.

Molimo Vas da putem e-maila planupravljanja@voda.ba izvršite prijavu za prisustvo prezentaciji Nacrta Strateške procjene uticaja na okoliš Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022.-2027.) do 28.06.2021. godine, kako bi Vam poslali pristupni link.

Ovim putem Vas pozivamo da svoje komentare, sugestije i prijedloge na ovaj dokument dostavite Agenciji do 15.08.2021. godine putem web stranice: https://www.voda.ba/obrazac-za-konsultacije-sp, e-maila: planupravljanja@voda.ba ili direktno pisanim putem na adresu Agencije (Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo).

Nakon završetka postupka konsultovanja javnosti, dokument Nacrta Strateške procjene uticaja na okoliš Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022.-2027.) će biti dorađen i isti biti upućen na dalju zakonom propisanu proceduru.

Kontakt osobe: Anisa Čičić-Močić (tel. 033 726 432, e-mail: anisa@voda.ba) i Amina Hasečić (tel. 033 726-404, e-mail: amina.hasecic@voda.ba ).