Nastavak uređenja desne obale rijeke Bosne u Žepču

Planom i Finansijskim planom Agencije za vodno područje rijeke Save za 2021. godinu, predviđen je nastavak radova na uređenju desne obale rijeke Bosne dužine 250 metara u Žepču, nizvodno od kolskog mosta tj. izvedenog dijela regulisane obale.

Nakon provedene procedure odabira izvođača i nadzora, radovi su počeli 2.10.2021. godine.

Ugovorena vrijednost je 173.160 KM, a rok za izvođenje 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Kako je predviđeno projektnom dokumentacijom, duž desne obale biće izvedena temeljna betonska greda kao nožica i obloga od lomljenog kamena u betonu fugovana cementnim malterom. Tako će biti osigurana stabilnost i zaštita obale od erozije, odnosno poboljšane hidromorfološke karakteristike korita.

Završetkom ove dionice biće okončan projekat uređenja desne obale rijeke Bosne u urbanom dijelu općine Žepče dužine 950 metara.

U prethodnom periodu, Agencija je finansirala izvođenje radova na uređenju lijeve obale rijeke Bosne na ovom lokalitetu dužine 1050 metara.