Zasjedao UO projekta “Podrška EU upravljanju riječnim slivovima u BiH”

Prvi sastanak članova Upravnog odbora projekta „Podrška EU upravljanju riječnim slivovima u BiH“ koji financira Europska unija, održan je sredinom decembra u Sarajevu. Nakon tromjesečnog uvodnog perioda, bila je ovo prilika da se prezentira izvještaj te dobiju mišljenja o zadacima koji su pred projektnim timom, ukaže na potrebe ali i očekivanja korisničkih institucija.

U 18 mjeseci provođenja projektnih aktivnosti, bit će procijenjeno trenutno stanje planiranja upravljanja vodama u BiH i pripremljene usklađene metodologije za specifična pitanja koje će biti korištene za pripremu planova upravljanja vodama za period 2028 - 2033. godina. Zatim, bit će analizirano trenutno stanje monitoringa voda i preporučena poboljšanja, sagledan postojeći informacioni sistem voda i identificirane nadogradnje potrebne za podršku pune implementacije EU direktiva, planiranje upravljanja vodama i buduće izvještavanje na lokalnom i međunarodnom nivou te pripremljen Program izgradnje kapaciteta.