Uzorkovanje vode

Na zahtjev glavnog federalnog vodnog inspektora Federalne uprave za inspekcijske poslove, u utorak 31.1.2023. godine, u ranim jutarnjim satima, uposlenici Agencije za vodno područje rijeke Save obavili su uzorkovanje vode na tri lokacije.

Uzorak  1 – otpadna  voda iz ispusta ArcelorMittal Zenica, pogon Valjaonica,
Uzorak 2 – rijeka Bosna -nizvodno od ArcelorMittala u mjestu Donje Vrace,
Uzorak  3 – rijeka Bosna -  uzvodno od ArcelorMittala u blizini Terminala Oil Hifa.

Uzimanju uzoraka prisustvovao je kantonalni vodni inspektor. Uzorci su preneseni u Laboratoriju za vode AVP Sava, gdje će biti obavljena analiza fizičko – hemijskih parametara kvaliteta voda. Rezultati analiza bit će dostavljeni Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.

U ovom momentu se ne može znati koliko će ova situacija uticati na kvalitet vode, floru i faunu.