Uređenje obala rijeke Bosne u Ilijašu i Vogošći

Završena je treća faza uređenja korita rijeke Bosne u Ilijašu, dionica uzvodno od ušća Gnionice. S obzirom da je riječ o centralnom dijelu općine, cilj je bio zaštiti stambene objekte te regionalni put Sarajevo-Visoko od plavljenja pri pojavi velikih voda. Radovima je spriječena devastacija korita i obala, a vrijednost projekta iznosila je blizu  800.000 KM. Radovi u okviru projekta uređenja ovog dijela korita Bosne počeli su 2018. godine. Rađeni su fazno, u prethodne dvije faze uređeno je 350 metara korita na desnoj obali Bosne te 300 metara na lijevoj. U regulaciju rijeke Bosne u Ilijašu Agencija je do sada uložila 2,3 miliona KM. U ovoj godini planiran je nastavak uređenja lijeve obale do mosta za naselje Kadarići.

Završeno je i uređenje desne obale rijeke Bosne uzvodno i nizvodno od ušća Ljubine , općina Vogošća. Radovi su predviđeni projektom regulacije rijeke Bosne u naselju Svrake. Ranije je uređeno ušće Ljubine u Bosnu i lijeva obala na kojoj je izgrađena većina stambenih objekata. Za ovaj projekat Agencija za vodno područje rijeke Save je izdvojila 250.000 KM.