Uređenje korita rijeke Bosne u općini Vogošća

O uređenju korita rijeke Bosne razgovarano je na sastanku direktora Agencije za vodno područje rijeke Save i federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva s načelnikom Općine Vogošća.

Prioritet je rješavanje problema u ulici Nova željeznička stanica. Preciznije podatke o obimu radova daće stručnjaci. Prema procjenama, za prvu fazu projekta potrebno je blizu 600.000 KM.

U nastavku izjave načelnika Općine Vogošća Edina Smajića, direktora AVP Sava Sejada Delića  i ministra Šemsudina Dedića za TV Hayat.