Uređenje desne obale rijeke Bosne u Žepču

Planom i finansijskim Planom Agencije za vodno područje rijeke Save za 2021. godinu predviđen je nastavak radova na uređenju desne obale rijeke Bosne u naselju Preko, općina Žepče, uzvodno od pješačkog mosta tj. izvedenog dijela regulisane obale u dužini 400 metara (dionica 3 - od profila P13 do profila P22).

Nakon provedene procedure odabira izvođača i nadzora, radovi su započeti 20. maja ove godine. Ugovorena vrijednost je 398.661,85 KM.

Kako je predviđeno ugovorom, duž desne obale izvedena je temeljna betonska greda kao nožica obloge i obloga od lomljenog kamena u betonu fugovana cementnim malterom.
Realizovani radovi predstavljaju nastavak aktivnosti i provođenje mjera u funkciji stabilizacije i zaštite desne obale od erozije i poboljšanja hidromorfoloških karakteristika obala u urbanom području općine Žepče.

U toku izvođenja radova, izvođač je u građevinski dnevnik upisivao sve potrebne podatke i dogovore o realizaciji potpisanog ugovora. Iako je rok za završetak bio 90 radnih dana od uvođenja u posao, radovi su završeni ranije.

Današnjoj primopredaji izvedenih radova prisustvovali su predstavnici AVP Sava, Općine Žepče, izvođača i nadzora.

Agencija za vodno područje rijeke Save planira nastavak radova i na preostalih oko 250 metara neuređenog dijela desne obale rijeke Bosne - dionica 3 (od profila P1 do P6).