Saopćenje za javnost Agencije za vodno područje rijeke Save

Iznošenjem neistina u javnosti i manipuliranjem činjenicama o izgradnji obaloutvrde u Goraždu, gradonačelnik Goražda Ernest Imamović i delegatkinja Doma naroda Parlamenta FBiH Sanela Klarić nastoje po svaku cijenu negirati vrijednost projekta kojim se osigurava zaštita od velikih voda rijeke Drine i prikazati ga nepotrebnim za stanovništvo. 

Riječ je o projektu Svjetske banke pokrenutom na inicijativu Općine Goražde nakon katastrofalnih poplava 2010. godine. Projektom su bile obuhvaćene tri općine u Bosansko-podrinjskom kantonu: Pale FBiH, Foča FBiH i Goražde. Agencija je bila zadužena za stručnu pomoć entitetskim ministarstvima - Federalnom ministarstvu finansija i Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, i to u procesu pripreme i definiranja projektnih aktivnosti. Svjetska banka je 2014. godine pripremila tehničku dokumentaciju opravdanosti projekta: Studiju izvodljivosti potprojekta područje Goražde i Plan upravljanja okolišem. Održane su i javne rasprave o tehničkom rješenju izgradnje obaloutvrde na kojima nije bilo negativnih reakcija građana. U skladu s procedurama Svjetske banke, implementator projekta - PIU šumarstva i poljoprivrede Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, odabrao je izvođače radova i nadzorni organ te, u skladu s Glavnim projektom, izvođače uveo u posao. 

Od 2010. do 2020. godine Općina Goražde riješila je imovinsko-pravne odnose, izdala urbanističku saglasnost i Rješenje o odobrenju za građenje imenujući sebe investitorom projekta. Općina je ispunila i sve ostale preuzete obaveze. Iz izjava koje su se ovih dana mogle čuti u medijima, stiče se dojam da za vrijeme realizacije ovog dugogodišnjeg projekta nisu postojale niti Općina niti bilo koja druga institucija nadležna za njegovu provedbu. 

Novac potreban za realizaciju projekta osiguran je kreditnim sredstvima Svjetske banke. Agencija je, nakon zahtjeva Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, osigurala 1,5 milion KM nedostajućih sredstava za završetak projekta. To je oko 15% od ukupne investicije.

Kada je izgradnja obaloutvrde ulazila u završnicu avgusta 2020. godine, Federalno ministarstvo prostornog uređenja proglašava ništavnim odobrenje za građenje koje je izdala Općina Goražde 2016. godine. Napominjemo da je odobrenje za građenje, u skladu s nadležnostima, mogao proglasiti ništavnim samo organ koji ga je i izdao ili drugostepeni organ, što je u ovom slučaju nadležno kantonalno ministarstvo. Općina Goražde pokreće upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu ukazujući na propuste u postupku koji su prethodili Rješenju o ništavosti. Međutim, prije samog donošenja presude, aktuelni gradonačelnik Imamović povlači tužbu tj. odriče se pravnog lijeka u ime Općine, odnosno Grada Goražda. 

Ubrzo nakon povlačenja tužbe, polovinom prošle godine, građevinski inspektor donosi Rješenje kojim Agenciju označava kao investitora i nalaže uklanjanje zaštitnog vodnog objekta. Nakon žalbe Agencije, Federalno ministarstvo prostornog uređenja poništava Rješenje i predmet vraća na ponovni postupak. Nije bilo osnova da se Agenciju proglasi investitorom.

Iako je tokom 2023, u dva navrata Ministarstvo prostornog uređenja, kao drugostepeni organ, poništilo Rješenje o rušenju obaloutvrde, građevinski inspektor i treći put, sredinom februara ove godine donosi takvo Rješenje. Osim Agencije, kao investitor, prozvano je i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva tj. PIU šumarstva i poljoprivrede. Agencija je uputila žalbu i na ovo Rješenje i proces je u toku.

Sav taj postupak praćen je hajkom na Agenciju i neutemeljenim optužbama i to od onih koji rušenje zaštitnih vodnih objekata vide kao svoj uspjeh i pobjedu. Sve to ne može i neće negirati činjenicu da je izgradnja obaloutvrde neupitna potreba, odnosno mjera za smanjenje rizika od poplava uz rijeku Drinu što su potvrdile stručne analize.

Njenim eventualnim rušenjem, u slučaju poplava, ljudi i materijalna dobra bili bi dovedeni u opasnost i izloženi velikom riziku.

Na kraju, često je u medijima spominjano pitanje ko bi platio štetu koja se odnosi na izgradnju i eventualno rušenje obaloutvrde. Štetu bi platio samo onaj ko je i izdao odobrenje za građenje i ko nije omogućio nastavak sudskog postupka za pobijanje Rješenja o oglašavanju Rješenja o građevinskoj dozvoli ništavnim.

Agencija za vodno područje rijeke Save ostaje na strani struke i zaštite života i materijalnih dobara građana Goražda, a svoja prava tražit će na zakonom propisan način.