Sanacija korita rijeke Vrbas

Uređenjem korita rijeke Vrbas u naselju Boljkovac u općini Gornji Vakuf-Uskoplje, zaustavljena je erozija obala koja je uništavala priobalno poljoprivredno i građevinsko zemljište te putnu infrastrukturu.

Vrbas je bujična rijeka, mjestimično niske obale, mala širina korita te prepreke u vodotoku uzrokovale su plavljenje obalnog pojasa u naselju Boljkovac a time i velike materijalne štete. Uređivano je 450 metara korita i za realizaciju ovog projekta utrošeno je blizu 300.000 KM.

Problem erozije obala rijeke Vrbas izražen je posebno u Bugojnu. Zbog nedostatka finansijskih sredstava, održavanje korita Vrbasa nije redovno i u kišnim periodima, zbog oborinskih voda, dolazi do poplava odnosno velikih materijalnih šteta. Područje neposredno uz riječno korito ugroženo poplavama obuhvata dio naseljene zone s putnom mrežom i kompleksima najkvalitetnijeg poljoprivrednog zemljišta. Za sanaciju korita na ovoj dionici - od Rudničkog do Gračaničkog mosta, ranije je urađena i revidirana projektna dokumentacija. Uređeno je 1,5 km korita ovog bujičnog vodotoka i utrošeno blizu 150.000 KM.