Regulacija korita Tinje i Spreče u Tuzlanskom kantonu

Predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo boravili su u posjeti Tuzlanskom kantonu. Na sastanku s predstavnicima Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo TK prezentirana su ulaganja u regulaciju dva vodotoka, Tinja i Spreča.


Regulacija korita Spreče mogla bi početi naredne godine. Implementator GFC projekta „Povećanje ulaganja u smanjenje rizika od poplava u BiH", vrijednog sedam miliona dolara, je Razvojni fond UN-a (UNDP). 

Za regulaciju korita Tinje i Spreče, za ovu godinu, Agencija za vodno područje rijeke Save izdvojila je oko milion i 300 hiljada maraka.  - Na području općine Lukavac, za uređenje korita Spreče, predvidjeli smo 450 hiljada maraka. Riječ je o hitnoj intervenciji osiguranja proticajnog profila na prirodnom koritu, od granice sa općinom Petrovo do ušća potoka Šiškovac u Spreču. Za uređenje lijeve obale Spreče nizvodno od ušća Jale, predvidjeli smo 150 hiljada maraka – upoznao je direktor AVP Sava Sejad Delić ministra za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo TK Mustafu Šakića. 


Za sanaciju dijela desne obale korita Spreče, kao zaštitu od erozije i plavljenja u naselju Adice, općina Doboj Istok, predviđeno je 200 hiljada maraka. - Provedene su zakonske procedure i očekujem da će radovi početi u toku naredne sedmice – pojasnio je direktor Delić. Za radove na desnoj obali Spreče u naselju Vrbak, osigurano je 100 hiljada maraka.


Za osiguranje proticajnog profila Spreče na osam lokacija, na području Gračanice, osigurano je 100 hiljada maraka. Na sastanku s gradonačelnikom Gračanice razgovarano je i o uređenju korita Spreče sredstvima međunarodnih finansijskih institucija, odnosno kroz projekat koji implementira UNDP. Planirani su radovi od mosta za Karanovac do ušća Sokoluše i Prenje vrijedni blizu 2,5 miliona eura.  

– Sada je do nas, dakle do lokalne zajednice, da riješimo imovinsko-pravne odnose kako bi radovi počeli naredne godine - kaže gradonačelnik Gračanice Nusret Helić. Direktor Delić je najavio da će AVP Sava finansirati radove koje ne budu finansijski pomogle međunarodne institucije.

Što se tiče Srebrenika, 200 hiljada maraka predviđeno je za uređenje korita Tinje u MZ Špionica. U toku je žalbeni postupak u proceduri izbora izvođača radova.


Nakon junskih poplava, na više lokacija u Srebreniku, ukazala se potreba za hitnim radovima. Za ove namjene AVP Sava izdvojila je 120 hiljada maraka. Zahtjevnije intervencije, nakon izrade projektne dokumentacije, biće planirane za 2021. godinu.

Za intervencije i na prirodnom koritu Tinje u naselju Dragunja, Tuzla, izdvojeno je 125 hiljada maraka. 


Osim navedenih radova, općinskim čelnicima je sugerirano da kandidiraju lokacije i projekte za narednu godinu.

Na sastanku s nadležnim ministrom u Vladi TK bilo je riječi i o višemilionskim dužnicima za posebne vodne naknade. Direktor Delić i ministar Šakić su dogovorili zajednički nastup u rješavanju ovog problema.  – Zajedničkim dopisom ćemo se obratiti dužnicima, načelnicima i općinskim vijećima ali i Poreznoj upravi FBiH. To su namjenska sredstva koja se vraćaju u sektor voda, odnosno koriste za finansiranje projekata zaštite vodotoka I i II kategorije - rekao je direktor Delić.

Tema sastanka bile su i izmjene i dopune Zakona o vodama FBiH. Riječ je o inicijativi da Spreča cijelim tokom bude u nadležnosti Agencije za vodno područje rijeke Save, ne samo od brane Modrac.  - U tom slučaju moraće biti promijenjen i način raspodjele novčanih sredstava, u našoj nadležnosti bila bi znatno veća dužina vodotoka - ističe direktor AVP Sava Sejad Delić. Trenutno kantoni dobijaju 45% sredstava od vodnih naknada, nadležna agencija za vode 40%,  a Fond za zaštitu okoliša FBiH 15%.