Regulacija korita Bosne u Zavidovićima

U toku je regulacija Bosne u općini Zavidovići. Riječ je o projektu koji Agencija za vodno područje rijeke Save realizira više godina.

Urađena je lijeva obala dužine 420 metara te sanirano klizište na dvije lokacije. Na desnoj obali Bosne radovi su izvedeni u dužini od 310 metara. Korito je projektovano s oblogom od betonskih šestougaonih prizmi i šetnicom. Za stabilizaciju i zaštitu desne obale Bosne od erozije, na dionici P15 do P28 dužine 400 metara, Agencija za vodno područje rijeke Save ugovorila je radove vrijednosti 693.810 KM.  Počeli su 27. jula a rok za završetak je 120 dana od uvođenja u posao. Radovi će rezultirati povećanjem stabilnosti korita Bosne i njenim uređenim obalama.