Provedba EU Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda

U protekle dvije godine provedbe projekta “Izrada Master plana aglomeracija u BiH za učinkovito planiranje i implementaciju EU Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda (EU UWWTD)” identificirano je 338 aglomeracija u BiH, kao osnov za planiranje adekvatnih sistema za prečišćavanje otpadnih voda, istaknuto je ovo u Sarajevu prilikom predstavljanja rezultata projekta.

Izrađen je Master plan aglomeracija u BiH kao i program zakonskih, institucionalnih, tehničkih i ekonomskih mjera potrebnih za implementaciju ove EU Direktive za identificirane aglomeracije u BiH. Predloženi su najprikladniji institucionalni aranžmani za provedbu Direktive, a prema praksama primjenjenim u zemljama članicama EU za pridruživanje BiH Evropskoj uniji.

Izgradnja infrastrukture za pružanje kvalitetnih usluga prečišćavanja otpadnih voda zahtijeva velika ulaganja, što uveliko može doprinijeti otvaranju radnih mjesta i poticanju rasta u sektoru vodne industrije. Provedba ove EU Direktive ne pridonosi samo postizanju ciljeva zaštite okoliša, nego i znatnom povećanju broja radnih mjesta, ekonomskog rasta i ulaganja.

Voditelj projektnog tima Roko Andričević rekao je da Master Plan aglomeracija u BiH predstavlja dokument koji bi trebao poslužiti svim aktivnim sudionicima za provedbu EU Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda u BiH i pokretanje pregovora ove, finansijski najzahtjevnije Direktive.

- Master plan aglomeracija za Bosnu i Hercegovinu te prateći planovi za Republiku Srpsku, Federaciju BiH i Brčko Distrikt, predstavljaju nulti korak za pokretanje provedbe, a njihovo ažuriranje tokom izrade studija izvodljivosti i tehničkih dokumentacija aglomeracija, omogućit će pravovremeno kofinansiranje iz EU strukturnih fondova. Proizvedeni dokumenti u sklopu ovog projekta također se mogu promptno koristiti za prioritizaciju aglomeracija po njihovoj spremnosti i traženju tehničke pomoći za pokretanje projekata izrade studija izvodljivosti i pripreme tendera za konačnu implementaciju. Implementacija ove važne Direktive put je ka poboljšanju kvalitete površinskih voda u BiH i zaštite okoliša u skladu s evropskim standardima – dodao je  Andričević.

Ovaj projekt vrijedan 1.590.000 eura finansira Evropska unija i dio je šire podrške Bosni i Hercegovini u sektoru zaštite okoliša. Cilj je ubrzati reforme sektora upravljanja vodnim resursima u BiH kroz pripremu dokumenata usmjerenih na efikasno planiranje i provedbu pravne stečevinu Europske unije (acquis), u ovom slučaju Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda i Okvirne direktive o vodama.

Projekt je implementirao konzorcij koji čine SUEZ Consulting, Institut za hidrotehniku Sarajevo i EGIS, saopćeno je iz SUEZ Consultinga.