Projekti uređenja riječnih korita

Za Agenciju za vodno područje rijeke Save u toku je građevinska sezona u 2021. godini. U završnoj fazi su poslovi ugovoreni tokom i krajem 2020. Nisu mogli biti okončani u prethodnoj godini zbog nepogodne hidrološke situacije, odnosno visokog vodostaja pojedinih vodotoka. Riječ je o sljedećim projektima:

-regulacija korita rijeke Bosne u općini Novi Grad Sarajevo, dionica od petlje Butile do ušća Miljacke;
-sanacija dijela desne obale korita Spreče s ciljem zaštite od erozije i plavljenja na lokalitetu Adice, MZ Stanić Rijeka, općina Doboj Istok;
-osiguranje proticajnog profila Spreče na više lokacija na području grada Gračanica;
-hitne intervencije na prirodnom koritu Tinje u naselju Dragunja, grad Tuzla;
-hitne intervencije na prirodnom koritu Spreče od entitetske granice sa općinom Petrovo do ušća potoka Šiškovac u Spreču, općina Lukavac i  
-osiguranje proticajnog profila na neuređenom koritu rijeke Unac u MZ Vrtoče, općina Drvar.

Investiciona vrijednost ovih projekata iznosi više od 1,5 miliona KM.


U skladu s Planom i finansijskim planom Agencije za 2021. godinu, do sada su ugovoreni radovi na sljedećim projektima:

-sanacija korita Vrbasa u Bugojnu od Rudničkog do Gračaničkog mosta, dužine 1,5 km;
-uređenje desne obale rijeke Bosne u Žepču, dionica od P13 do P22, dužine 400 metara;
-uređenje obala Sane na dionici gradske plaže Alina Luka u općini Ključ.


U toku je tenderska procedura za sanaciju obale Tinje u naselju Kiseljak, grad Srebrenik. Tokom maja su objavljeni ili će biti objavljeni i tenderi za sljedeće projekte:

- uređenje desne obale rijeke Bosne u Ilijašu nizvodno od regulisanog dijela,
- regulaciju Spreče nizvodno od mosta za Puračić, općina Lukavac,
 -uređenje korita rijeke Bosne u Zavidovićima, dionica nizvodno od izvedenog dijela i
- uređenje korita Sanice od mosta u naselju Vrelo do ušća Korčanice u općini Ključ.
Procijenjena vrijednost navedenih projekata iznosi više od 3,2 miliona KM.