Predstavnici AVP SAVA u posjeti Srednjobosanskom kantonu

Predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save obišli su gradilišta u Srednjobosanskom kantonu. S čelnicima lokalnih zajednica razgovarano je o projektima čija je realizacija u toku, ali i novim aktivnostima.

AVP Sava je u Srednjobosanskom kantonu uložila višemilionska sredstva, prije svega za uređenje korita Vrbasa. Brojni projekti realizirani su na području općine Bugojno. Tokom sastanka s predstavnicima ove lokalne zajednice, iskazano je obostrano zadovoljstvo urađenim.  Zbog nedostatka finansijskih sredstava, regulacija se izvodi u fazama.  Cilj je povećati proticajni profil rijeke i zaštiti naselja od velikih voda. U toku su radovi na dionici dužine 16 kilometara. Riječ je o projektu vrijednom 3 miliona 360 hiljada maraka. Od 2017. do 2019. godine izdvojeno je 600 hiljada maraka. UNDP je sa 200 hiljada maraka podržao radove na jednoj dionici. Uređenje korita Vrbasa u ovoj godini finansirano je sa više od 250 hiljada maraka.


- Kandidiraćemo Agenciji projekte i za narednu godinu - najavljuje načelnik Općine Bugojno Hasan Ajkunić. Dodaje da je dosadašnjom regulacijom korita Vrbasa spriječena višemilionska šteta.  - Danas razmišljamo o uređenju staza i šetnica uz rijeku jer su stvoreni uvjeti za značajniji razvoj turizma - ističe načelnik Ajkunić.


U toku su radovi i u Donjem Vakufu. U prethodnom periodu uređeno je korito od Klepića potoka do mosta za Bugojno, dužine 600 metara. Nastavljeni su radovi nizvodno od ove dionice.  Za regulaciju desne obale Vrbasa odobreno je 100 hiljada maraka. Dodatna sredstva biće izdvojena za zaštitu putne komunikacije. - Uporedo sa izgradnjom gradske obilaznice, planirani su radovi i na lijevoj obali Vrbasa -  kaže načelnik Općine Donji Vakuf Huso Sušić.


S načelnicima općina Bugojno i Donji Vakuf  razgovarano je i o redovnom izmirenju posebnih vodnih naknada. Direktor Agencije za vodno područje rijeke Save Sejad Delić najavio je nastavak ulaganja u zaštitu vodotoka u Srednjobosanskom kantonu. - Riječ je o općinama koje ispoštuju dogovoreno vrijeme za rješavanje imovinsko - pravnih odnosa, što je uvjet za neometanu regulaciju vodotoka - dodaje Delić.

Agencija za vodno područje rijeke Save uložila je značajna sredstva i u Općini Gornji Vakuf-Uskoplje. Riječ je o milion i 700 hiljada maraka. Od 2010. uređeno je 2050 metara korita Vrbasa na dionici od visećeg, do mosta za naselje Vrse. U ovoj godini uloženo je 300 hiljada maraka za radove dužine 200 metara.

Značajna su dosadašnja ulaganja i u Jajcu. Sanirana je obala na Malim Plivskim jezerima i desna obala Vrbasa u industrijskoj zoni.