Potpisani ugovori za radove na Drini u Goraždu

Dana 20.februara 2019. godine u prostorijama Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva svečano su potpisani ugovori za realizaciju „Projekta zaštite od poplava na rijeci Drini" nizvodno od centra grada Goražda i to:

- Za LOT 1 potpisan je ugovor sa firmom „Mibral" doo Sarajevo kao izvođačem radova na sanaciji desne obale rijeke Drine nizvodno od centra grada u ukupnoj vrijednosti od 4.547.084,47 KM i

- Za LOT 2 potpisan je ugovor sa firmom OKAC doo Goražde kao izvođačem radova na sanaciji lijeve obale rijeke Drine nizvodno od centra grada u vrijednosti od 5.228.423,30 KM

Sredstva za realizaciju ovih poslova su obezbjeđena kroz navedeni projekat koji se većim dijelom finansira iz sredstava IDA kredita Svjetske banke, a projekat je takođe sufinansirala i Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo u izmosu od 1.500.000,00 KM.Treba istaći i to da je Agencija finansirala i izradu i reviziju projektne dokumentacije na osnovu kojeg je PIU Šumarstvo i poljoprivreda proveo postupak izbora izvođača.

Rok izvođenja ovih radova je devet mjeseci.