Posjeta federalnih ministara agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo

Prezentacija informacioni sistem voda AVP sava - implementacija it platforme za upravljanje poplavama.

Bosna i Hercegovina je kao i ostale Evropske države prihvatila obavezu uspostave Informacionog sistema voda. Informacioni sistem voda omogućava stručno, sistematsko i kontinuirano prikupljanje i obradu podataka, pregled, analizu, modeliranje i prezentaciju prostornih i ostalih informacija iz sektora voda u cilju ostvarenja strateških, planskih i operativnih zadataka od značaja za upravljanje vodama.


Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo je tokom posljednjih 18 godina razvijala i uspostavila novi moderan Informacioni sistem voda u okviru svojih redovnih aktivnosti.

U cilju upoznavanja sa Informacionim sistemom voda i uspostavom IT platforme za upravljanje poplavama, 06.05.2024. godine je organizirana radna posjeta „Agenciji za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo, federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemala Hrnjića sa svojim pomoćnicima i federalne ministrice okoliša i turizma Nasihe Pozder sa pomoćnikom, te predstavnika Federalne uprave civilne zaštite.

Kako bi se unaprijedila organizacija odbrane od poplava, preventivno djelovalo u smislu provođenja nestrukturnih i strukturnih mjera definisanih planom upravljanja rizikom od poplava, a poštujući SENDAI okvire prema metodologiji koju taj okvir definira, u postojeću platformu ISV-a implementirana je IT platforma za upravljanje poplavama koja na moderan i efikasan način objedinjava relevantne podatke, omogućava brz i jednostavan pristup potrebnim podacima pohranjenim u ISV, te uz podatke koje druge nadležne institucije razmjenjuju kroz različite servise daje podršku u odlučivanju prilikom organizacije i provođenja akcija zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u toku poplavnih događaja, odbrane od poplave na zaštitnim vodnim objektima, te i na takav način doprinosi u ublažavanju štetnih posljedica po ljudsko zdravlje i okoliš.

Delegaciju su ispred AVP Sava primili v.d. direktor Sejad Delić i rukovodioci Sektora za upravljanje vodama, Sektora za informacioni sistem voda sa saradnicima i Sektora za izdavanje vodnih akata.  U radnoj posjeti su učestvovali i predsatvnici konsultantskog tima GDi d.o.o Sarajevo i Zagreb koji su razvijali i implementirali tehničko rješenje u okviru ISV-a.

Nakon uvodnih obraćanja i prezentacija ISV sistema i upoznavanja sa tehničkim dostignućima, kroz diskusiju su definirani i naredni koraci s ciljem nastavka započete uspješne saradnje između nadležnih ministarstava po zajedničkim pitanjima uz aktivnu ulogu Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo iz svoje nadležnosti.