Poplavna
područja
Upoznajte se sa poplavnim područjima u vašem okruženju uz pomoć mape sa statističkim informacijama o plavljenju u proteklih 20, 50 i 100 godina.

Odaberite poplavno područje sa mape lijevo za podatke o geografskom položaju, veličini, nadmorskoj visini, klimi, hidrografiji, vodnom režimu, trajanju poplava, urbanizmu, poljoprivredi, privredenim pogonima, saobraćajnicama, osnovnim hidrološkim podacima, osnovnim hidrauličkim podacima i plavljenim površinama vezanim uz odabrano poplavno područje.


V A Ž N O : Ovaj prikaz pokriva poplavna područja obrađena "Studijom" na području sliva rijeke Save u Federaciji BiHKorištena karta služi samo za grubi prikaz situacije i zbog nepreciznosti nije namijenjena nikakvom obliku profesionalne upotrebe.

Molimo kontaktirajte nas za precizne podatke i informacije.