Općina Žepče dodijelila priznanje Agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo

 

 

 

Polovinom mjeseca oktobra 2019. godine na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Žepče, a u povodu obilježavanja Dana općine Žepče direktoru Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo Sejadu Deliću uručena  je „Godišnja nagrada Općine Žepče"  u znak zahvalnosti za dugogodišnju uspješnu saradnju i finansijsku podršku za uređenje obale rijeke Bosne na prostoru ove Općine.

 

 


Naime, Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo već godinama, a naročito poslije katastrofalnih majskih poplava iz 2014. godine, kontinuirano ulaže finansijska sredstva u projekte zaštite od voda na vodotocima koji su po Zakonu o vodama Federacije BiH u njenoj nadležnosti, a rijeka Bosna to jeste cijelim svojim tokom kroz Federaciju BiH i Žepče je jedna od općina na tom toku. Samo u ovoj godini Agencija je što kroz redovna, što kroz rebalansirana planska sredstva za regulaciju toka rijeke Bosne u Općini Žepče izdvojila oko 350.000 KM , u prošloj godini je investirano oko 100.000 KM, u 2015. godini oko 160.000 KM i u 2014. oko 90.000KM, što je ukupan iznos cca 700.000 KM, čime će zaštita od velikih voda  urbanih prostora općine Žepče na dužini od oko 1000 metara lijeve obale Bosne  biti podignuta na znatno viši nivo.

 

 


Postignuti su dogovori sa općinom da se u narednoj godini nastave radovi na završnoj dionici na lijevoj obali Bosne u urbanoj zoni Žepča.