Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Zaštita od erozije desne obale Une nizvodno od naselja Bosanska Otoka, Općina Bosanska Krupa - 1132-1-3-162-3-140/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača