Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke radova - Uređenje korita rijeke Vrbas u naselju Boljkovac u Gornjem Vakufu, dionica od P1 do P14, dužine cca 450 m - 1132-1-3-67-3-55/21

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača