Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke radova - Obezbjeđenje proticajnog profila rijeke Spreče na 10 lokacija u 6 MZ na teritoriji grada Gračanica - 1132-1-3-66-3-51/21

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača