Očišćeno korito Spreče na više lokacija

Završeno je čišćenje korita Spreče na više lokacija u četiri mjesne zajednice na području Gračanice. Riječ je o MZ Pribava, Donja Lohinja, Donja Orahovica i Miričina.

Ove MZ pretrpile su najveću štetu i tokom posljednjih elementarnih nepogoda u Gračanici.

Normalno oticanje Spreče onemogućavale su ogromne količine materijala i smeća, pogotovo prilikom povećanog ispuštanja vode iz jezera Modrac.

Kako bi bio osiguran proticajni profil Spreče na više lokacija i smanjena mogućnost njenog izlijevanja i plavljenja poljoprivrednih površina i objekata, neophodna je bila intervencija na prirodnom koritu. Lokacije su odredile stručne službe Agencije za vodno područje rijeke Save u saradnji s predstavnicima Civilne zaštite Gračanice.

Vrijednost izvedenih radova je 200.000 KM. Ukupna dužina očišćenih dionica iznosi 1.100 metara.