JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ RIJEKA BOSNE I VRBASA

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovog javnog poziva je dodjela prava za vađenje materijala iz vodotoka rijeka Bosne i Vrbasa prema lotovima kako slijedi:

Općina Žepče:
LOT 1: na lokalitetu naselje Brezovo Polje, općina Žepče – 40.000 m3

Općina Maglaj:
LOT 2: na lokalitetu Ulišnjak, desna obala, općina Maglaj – 10.000 m3

Općina Gornji Vakuf/Uskoplje:
LOT 3: na lokalitetu naselje Ploče, nizvodno od mosta kod Duratbegovića Doca, općina Gornji Vakuf/Uskoplje – 2.000 m3
LOT 4: na lokalitetu urbano područje grada - između dva gradska mosta, općina Gornji Vakuf/Uskoplje – 1.000 m3
LOT 5: na lokalitetu Duratbegovića Dolac, u zoni mosta, općina Gornji Vakuf/Uskoplje – 1.000 m3

Za više informacija kliknite OVDJE