Izrada mapa erozije i projektovanje infrastrukture za zaštitu od poplava u Bosni i Hercegovini

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo je korisnik projekta "Izrada mapa erozije i projektovanje infrastrukture za zaštitu od poplava u Bosni i Hercegovini". Projekt finansira Delegacija EU u Bosni i Hercegovini sredstvima fonda IPA 2016.