IT platforma za upravljanje poplavama – FLOOD SMART

Informacioni sistem voda (ISV) u BiH dizajniran je u skladu s entitetskim zakonima o vodama i preporukama Europske Unije, kroz niz direktiva i propisa, posebno Evropske okvirne direktive o vodama, sredinom 2005. godine te potrebama struke. Vizija uspostave i razvoja ISV-a ima za cilj da se upravljanje vodama i donošenje odluka temelji na pravovremenoj, pouzdanoj, lako dostupnoj i integriranoj informaciji iz ISV-a.


Jedan od najvećih izazova odbrane od poplava je koordinacija nadležnih organizacija za zaštitu od poplava te zaštitu i spašavanje uz pravovremeno i potpuno informiranje javnosti.


Kako bi bila unaprijeđena organizacija odbrane od poplave, izvršena je nadogradnja ISV-a. Obuhvatila je izradu IT-platforme za upravljanje rizicima od poplava.


Jedna od bitnih komponenti platforme je aplikativno rješenje „Zajednička operativna slika“ (ZOS), a sadrži alate kojima se mogu analizirati prostorni i atributni podaci potrebni za upravljanje rizicima od poplava i donošenje odluka vezanih za odbranu od poplave. ZOS je razvijen kao web GIS aplikacija koristeći ArcGIS Portal aplikaciju.


Komponente platforme biće dostupne javnosti kroz aplikativno rješenje (Aplikacija za javnost) izrađeno kao kompozicija niza podstranica, web GIS preglednika, s različitim relevantnim prostornim i korisnim informacijama, primjenjujući aplikacije ArcGIS Portala Experience Builder i ArcGIS Survey123, a sve je objedinjeno koristeći ArcGIS StoryMap.


Platforma je još u testnoj fazi. Nakon testiranja, institucije i građani će biti blagovremeno obaviješteni o puštanju aplikacije u javnost.


Opširnije o samoj platformi čitajte u narednom izdanju časopisa “Voda i mi”.