Čišćenje korita Spreče

Na osam lokacija u pet mjesnih zajednica Gračanice izvršeno je čišćenje korita Spreče. Riječ je o Stjepan Polju, Gračanici, Donjoj Lohinji, Donjoj Orahovici i MZ Miričina.

Cilj je povećanje propusne moći rijeke Spreče, čime se omogućava njeno nesmetano oticanje tokom povećanih proticaja. Na taj način smanjen je rizik od izlijevanja Spreče i plavljenja poljoprivrednih površina i objekata.

Otklonjene su različite prepreke duž korita rijeke, ostaci nekadašnjeg mosta, nanosi smeća i balvana, naslage na nosačima mosta i sl.

Vrijednost izvedenih radova je oko 100 hiljada KM.