Aktivnosti u Informacionom sistemu voda

Odjeljenje za informacioni sistem voda Sektora za upravljanje vodama Agencije za vodno područje rijeke Save zaduženo je za kontinuirano pohranjivanje, povezivanje, praćenje i obradu podataka o stanju voda u redovnim i  vanrednim situacijama. Osim održavanja, stalna je i njegova nadogradnja, dopuna i priprema za unos novih podataka.

-    Važno je napomenuti da je završena procedura nadogradnje modula upravljanja vodama koji se odnosi na Plan upravljanja poplavnim rizikom, a trenutno je u formi nacrta. Pripremamo sistem da bi mogli pohraniti sve podatke za preliminarnu procjenu poplavnog rizika - rekao je rukovodilac Odjeljenja za informacioni sistem voda Hajrudin Mičivoda.

Mičivoda dodaje da je u završnoj fazi projekt izrade karata erozije i bujica Federacije BiH i Brčko-distrikta te da je Informacioni sistem voda pripremljen i prilagođen i za tu vrstu podataka.

-    Dio smo i projekta IPA 2018. koji provodi Evropska komisija, a on se također odnosi na nadogradnju Informacionog sistema voda. Riječ je o vodnoj knjizi i učešćem u ovom projektu  taj dio ISV-a ćemo dizajnirati i uskladiti s najnovijim tehnološkim  dostignućima - kazao je Mičivoda.

Značajan projekat je i master plan aglomeracija koji se radi za BiH.  Rezultirat će određenim setovima podataka koji su važni i za planove upravljanja vodnim područjem. Da bi i ti podaci bili pohranjeni, Informacioni sistem će morati biti nadograđen.

Mičivoda navodi i projekt koji finansira Agencija za vodno područje rijeke Save. Riječ je o analizi podzemnih vodnih tijela. Podrazumijeva grupiranje velikih vodnih tijela i razgraničenje na mala. I rezultati ovog projekta zahtijevat će određene intervencije na Informacionom sistemu voda u smislu inoviranja postojećih i usklađivanja s podacima koji će rezultirati ovim projektom.