Značajna pitanja upravljanja vodama (PDF)
Izvjestaj o obavljenoj javnoj raspravi (PDF)