Upoznajte našu Agenciju

U Bosni i Hercegovini, može se slobodno reći, postoji duga, gotovo stogodišnja tradicija postojanja državnih organa i organizacija formiranih i zaduženih za potrebe brige o vodama.

Institucionalno je sve započelo u vrijeme vladavine Austro-Ugarske monarhije na ovim prostorima, kada je započet i jedan ozbiljan razvojni proces u oblasti voda. Nastavljeno je u Kraljevini Jugoslaviji nešto smanjenim aktivnostima, da bi u periodu poslije Drugog svjetskog rata pa sve do početka devedesetih godina prošloga stoljeća vodoprivreda u Bosni i Hercegovini doživjela puni zamah , kako u organizacijskom , tako i u materijalnom, kadrovskom i stručno-naučnom pogledu... [ više ]

Misija Agencije za vodno područje rijeke Save

Obzirom da su vode opće dobro i kao takve su pod posebnom zaštitom Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta, kantona , gradova i općina, upravljanje vodama zasniva se na načelima:

1. nekomercijalnosti, prema kojem voda u osnovi nije komercijalni proizvod, već naslijeđe koje se mora čuvati, štititi i u skladu s time postupati,

2. cjelovitosti, koje uzima u obzir prirodne procese i dinamiku voda, te međusobnu povezanost i međuzavisnost vodnih i uz vodu vezanih ekosistema;

3. dugoročne zaštite kvaliteta i racionalne upotrebe raspoloživih količina vode...

[ više ]

Organizaciona struktura

Organizaciona struktura Agencije za vodno područje rijeke Save.
[ organogram ]Osnovno o vodama

Saznajte više o vodama, njihovom kretanju u prirodi te odnosu i korelaciji čovjeka i vode...