Počeli radovi na nadvišenjima nasipa na rijeci Savi

U Centru za odbranu od poplava u Prudu kod Odžaka u utorak, 8. septembra 2015. godine održana je konferencija za medije u povodu početka radova na izgradnji nadvišenja nasipa na rijeci Savi na lokalitetima Prud (Odžak) i Tursinovac (Domaljevac Šamac).

više


Poplave u BiH
Bosnu i Hercegovinu su pogodile katastrofalne poplave. Agencija za vodno područje rijeke Save u saradnji sa svim ostalim relevantnim organizacijama kotinuirano je djelovala u okviru svojih ovlaštenja...

Na ovom linku nalazi se hronološki pregled saopštenja za javnost, te aktivnosti koje je Agencija poduzela...

Satelitski snimci područja zahvaćenih poplavama poplave.gdi.net
Časopis “Voda i mi“
broj 92 (mart 2016.)

Stiglo nam proljeće i proljetne vode, bio i praznik voda - 22. mart, ove godine obilježen pod geslom: VODA I POSLOVI...


Odbrana od voda
(pregled poplavnih područja)
Upoznajte se sa poplavnim područjima u vašem okruženju uz pomoć mape sa statističkim informacijama o plavljenju u proteklih 20, 50 i 100 godina...

Ovaj prikaz pokriva poplavna područja obrađena posebnom studijom na području sliva rijeke Save u Federaciji BiH...
Osnovno o vodama

Od početka razvoja čovječanstva, voda kao osnovna životna potreba bila je i ostala izvorom stalnih preokupcija čovjeka.

Gotovo ista ili slična pitanja i problemi iz prošlosti preovladjuju i danas. Koliko ima vode? Odakle voda dolazi? Kuda ide? Šta je kvalitet vode i kako ga mi možemo kontrolisati? Šta trebamo uraditi kada imamo previše ili premalo vode?...

VODNA AKTA
 Stanje dobro
FOP IZVJEŠTAJ
STANJE REDOVNO
FOP APLIKACIJA
Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022. – 2027.)
Operativni plan mjera AVP Sava u slučaju vanrednih i incidentnih zagađenja
STRIPOVI O VODI
Simpatični i poučni stripovi prvenstveno su namijenjeni djeci ali ovi stripovi su korisno i zanimljivo štivo i za mnoge odrasle.
Strip 1 - “Od kapljice do česme”
Strip 2 - “Za čistu vodu i zdrav život”
FOTO PRIČA
Kažu da slika vrijedi hiljadu riječi...
Pogledajte ovu foto priču snimljenu na području koje
pokriva Agencija za vodno područje rijeke Save