Poplave u BiH
Bosnu i Hercegovinu su pogodile katastrofalne poplave. Agencija za vodno područje rijeke Save u saradnji sa svim ostalim relevantnim organizacijama kotinuirano je djelovala u okviru svojih ovlaštenja...

Na ovom linku nalazi se hronološki pregled saopštenja za javnost, te aktivnosti koje je Agencija poduzela...

Satelitski snimci područja zahvaćenih poplavama poplave.gdi.net
Časopis “Voda i mi“
broj 87 (oktobar 2014)

Bližimo se kraju ove kalendarske godine koju ćemo, barem što se tiče nas iz oblasti voda,...pamtiti po katastrofalnim majskim i avgustovskim poplavama.


Svjetski dan voda u BiH
Zenica,19.-20.03.2014.

Ove godine generalna tema Dana voda je "Voda i energija" što za našu zemlju ima poseban značaj...


Odbrana od voda
(pregled poplavnih područja)
Upoznajte se sa poplavnim područjima u vašem okruženju uz pomoć mape sa statističkim informacijama o plavljenju u proteklih 20, 50 i 100 godina...

Ovaj prikaz pokriva poplavna područja obrađena posebnom studijom na području sliva rijeke Save u Federaciji BiH...
Osnovno o vodama

Od početka razvoja čovječanstva, voda kao osnovna životna potreba bila je i ostala izvorom stalnih preokupcija čovjeka.

Gotovo ista ili slična pitanja i problemi iz prošlosti preovladjuju i danas. Koliko ima vode? Odakle voda dolazi? Kuda ide? Šta je kvalitet vode i kako ga mi možemo kontrolisati? Šta trebamo uraditi kada imamo previše ili premalo vode?...

VODNA AKTA
 Stanje dobro
FOP IZVJEŠTAJ
STANJE REDOVNO
FOP APLIKACIJA
JAVNA RASPRAVA • PLAN UPRAVLJANJA
   VODAMA ZA VODNO PODRUČJE SAVE
Uključite se i dajte Vaše komentare i prijedloge online
 • Promidžba vode putem poštanskih maraka
  rva poštanska marka čiji je izumitelj Rowland Hill bila je tkz. Penny Black. Puštena je u promet u Engleskoj, 6. svibnja 1840. godine a motiv na marki je prikazivao kraljicu Viktoriju. Brazil i Švicarska bile su sljedeće zemlje koje su uvele marku kao oznaku plaćanja poštarine. Od druge polovice 19. do 90-tih godina 20. stoljeća na području današnje Bosne i Hercegovine bile su u uporabi marke različitih država pod čijim je upravama bila i BiH
 • Nova automatska stanica Vodoprivreda – puštena u rad
  Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo je tokom posljednjih 10-tak godina razvila i uspostavila novi moderan sistem automatskog hidrološkog monitoringa u okviru svojih redovnih aktivnosti.
 • POPLAVE U BiH
  Saopštenja za medije i slike sa terena
 • Sanacija oštećenja nasipa na području Posavine
  Trenutno su na terenu stručni timovi Agencije za VP rijeke Save...
 • Svjetski dan voda u BiH
  Odlukom Generalne skupštine UN na zasjedanju održanom 22.marta 1993. godine u Rio de Žaneiru. ovaj dan je proglašen Svjetskim danom voda, jer je i tema tog skupa bila posvećena pitanjima okoliša i razvoja.
 • Upravljanje polihloriranim bifenilima (PCB)
  U organizaciji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (MVTEO BiH), u saradnji sa Centrom regionalnih aktivnosti za čistiju proizvodnju iz Mediteranskog akcijskog plana (UNEP MAP CPRAC1)...
 • Aktuelno - Određivanje granica vodnog dobra
  U dosadašnjoj praksi upravljanja vodama, na vodnom području rijeke Save u FBiH, kao i u cijeloj BiH...
 • Zaštita voda - Kontrola i procjena kvaliteta
  Osiguranje kvaliteta je konačan program za rad u laboratoriji kojim se specificiraju mjere potrebne da bi se dobili podaci o poznatoj preciznosti i tačnosti koje je moguće potvrditi...
STRIPOVI O VODI
Simpatični i poučni stripovi prvenstveno su namijenjeni djeci ali ovi stripovi su korisno i zanimljivo štivo i za mnoge odrasle.
Strip 1 - “Od kapljice do česme”
Strip 2 - “Za čistu vodu i zdrav život”
FOTO PRIČA
Kažu da slika vrijedi hiljadu riječi...
Pogledajte ovu foto priču snimljenu na području koje
pokriva Agencija za vodno područje rijeke Save
Pronađite nas na Facebook-u