Počeli radovi na nadvišenjima nasipa na rijeci Savi

U Centru za odbranu od poplava u Prudu kod Odžaka u utorak, 8. septembra 2015. godine održana je konferencija za medije u povodu početka radova na izgradnji nadvišenja nasipa na rijeci Savi na lokalitetima Prud (Odžak) i Tursinovac (Domaljevac Šamac).

više


Poplave u BiH
Bosnu i Hercegovinu su pogodile katastrofalne poplave. Agencija za vodno područje rijeke Save u saradnji sa svim ostalim relevantnim organizacijama kotinuirano je djelovala u okviru svojih ovlaštenja...

Na ovom linku nalazi se hronološki pregled saopštenja za javnost, te aktivnosti koje je Agencija poduzela...

Satelitski snimci područja zahvaćenih poplavama poplave.gdi.net
Časopis “Voda i mi“
broj 92 (mart 2016.)

Stiglo nam proljeće i proljetne vode, bio i praznik voda - 22. mart, ove godine obilježen pod geslom: VODA I POSLOVI...


Odbrana od voda
(pregled poplavnih područja)
Upoznajte se sa poplavnim područjima u vašem okruženju uz pomoć mape sa statističkim informacijama o plavljenju u proteklih 20, 50 i 100 godina...

Ovaj prikaz pokriva poplavna područja obrađena posebnom studijom na području sliva rijeke Save u Federaciji BiH...
Osnovno o vodama

Od početka razvoja čovječanstva, voda kao osnovna životna potreba bila je i ostala izvorom stalnih preokupcija čovjeka.

Gotovo ista ili slična pitanja i problemi iz prošlosti preovladjuju i danas. Koliko ima vode? Odakle voda dolazi? Kuda ide? Šta je kvalitet vode i kako ga mi možemo kontrolisati? Šta trebamo uraditi kada imamo previše ili premalo vode?...

VODNA AKTA

warning
FOP IZVJEŠTAJ
FOP APLIKACIJA
Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022. – 2027.)
Operativni plan mjera AVP Sava u slučaju vanrednih i incidentnih zagađenja
STRIPOVI O VODI
Simpatični i poučni stripovi prvenstveno su namijenjeni djeci ali ovi stripovi su korisno i zanimljivo štivo i za mnoge odrasle.
Strip 1 - “Od kapljice do česme”
Strip 2 - “Za čistu vodu i zdrav život”
FOTO PRIČA
Kažu da slika vrijedi hiljadu riječi...
Pogledajte ovu foto priču snimljenu na području koje
pokriva Agencija za vodno područje rijeke Save