Zavidovići: Uređena obala Bosne i sanirano klizište

12.08.2020. - Završeno je uređenje lijeve obale Bosne u Zavidovićima i sanirano klizište. Rezultat radova od 2018. do 2020. godine je stabilno korito  i uređena lijeva obala Bosne nizvodno od novog  pješačkog mosta „Duga" dužine 280 metara.Korito je sa oblogom od betonskih šestougaonih prizmi, šetnicom i stabilnom obalom na području gdje je ranije evidentirano klizište. Nalazilo se ispod stambenog objekta nizvodno od mosta, u blizini Autobuske stanice Zavidovići.  U toku uređenja lijeve obale Bosne, 2018. godine sanirano je i 50 metara klizišta.I ove godine nastavljena je stabilizacija i zaštita lijeve obale Bosne od erozije, klizanja tla i poboljšanje hidromorfoloških karakteristika. Predviđeni radovi podrazumijevali su izgradnju  obloge od betonskih šestougaonih prizmi i šetnice te sanaciju klizišta na dužini od 60 metara nizvodno od ranije urađenog.  Radovi su počeli u junu 2020. godine a završeni su prije roka definiranog ugovorom.  Investitor, Agencija za vodno područje rijeke Save, za ovu namjenu izdvojila je blizu 200 hiljada maraka.