Zaštita od voda
Federalni operativni plan odbrane od poplava

Federalnim operativnim planom odbrane od poplava utvrđuje se provođenje mjera aktivne odbrane od poplava i leda, u vrijeme neposredne opasnosti od pojave velikih (popolavnih) voda...
[ više ]

 

Preliminarna procjena rizika od poplava za područje Federacije BiH

FShodno rokovima definisanim u Uredbi o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/09) "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo i "Agencija za vodno područje Jadranskog mora" Mostar su početkom mjeseca aprila 2013. godine okončale aktivnosti...
[ više ]


Odaberite poplavno područje sa mape lijevo za podatke o geografskom položaju, veličini, nadmorskoj visini, klimi, hidrografiji, vodnom režimu, trajanju poplava, urbanizmu, poljoprivredi, privredenim pogonima, saobraćajnicama, osnovnim hidrološkim podacima, osnovnim hidrauličkim podacima i plavljenim površinama vezanim uz odabrano poplavno područje.

V A Ž N O : Ovaj prikaz pokriva poplavna područja obrađena "Studijom" na području sliva rijeke Save u Federaciji BiH

Korištena karta služi samo za grubi prikaz situacije i zbog nepreciznosti nije namijenjena nikakvom obliku profesionalne upotrebe.

Molimo kontaktirajte nas za precizne podatke i informacije.