Zakonska regulativa

Slijedeći dokumenti postavljaju zakonski okvir u vezi sa zakonska regulativa kojom se propisuju obrasci, visine stopa za plaćanje posebnih vodnih naknada, vrste prihoda, te okvir kojim se uvodi obaveza plaćanja opšte vodne naknade.


Odluka o visini posebnih vodnih naknada [ pročitaj ]
Odluka o izmjenama Odluke o visini posebnih vodnih naknada [ pročitaj ]

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda
budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine [ pročitaj ]

Pravilnik o načinu obračunavanja, postupku, rokovima za obračunavanje i plaćanje i
kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada [ pročitaj ]

Izmjene i dopune Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku, rokovima za obračunavanje i plaćanje i
kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada:
Prve izmjene - Službene novine FBiH br. 46/09 [ pročitaj ]
Druge izmjene - Službene novine FBiH br. 79/11 [ pročitaj ]
Treće izmjene - Službene novine FBiH br. 88/12 [ pročitaj ]

Instrukcija FMPVŠ o načinu plaćanja posebnih vodnih naknada [ PDF file ~96 KB ]