Vodne naknade

Zakonska regulativa

Setom Federalnih propisa oblast vodnih naknada detaljno je uređena.

Na stranici koja slijedi nalazi se zakonska regulativa kojom se propisuju obrasci, visine stopa za plaćanje posebnih vodnih naknada, vrste prihoda, te okvir kojim se uvodi obaveza plaćanja opšte vodne naknade.

[ više ]

Propisani obrasci

Na donjem linku nalaze se zakonom propisani obrasci za vodne naknade.

Molimo vas da preuzmete potrebne obrasce i na temelju njih postupite u skladu sa uobičajenim procedurama. U okviru sekcije obrasci nalazi se i TABLICA KOEFICIJENATA ZAGAĐENJA.

[ više ]