Uređenje obala Sane u Ključu


20.08.2020. - U toku je uređenje obala Sane na dionici gradski most Sklop u općini Ključ. Radovi su u urbanom dijelu općine. Riječ je o nastavku uređenja korita i obala rijeke koje se  provodi u kontinuitetu od 2007. godine. Cilj je zaštititi saobraćajnice i naselja duž Sane od velikih voda. U toku je izgradnja temelja obaloutvrde. Za ove namjene predviđeno je 250 hiljada maraka.U toku je i sanacija brane te uređenje obala Sane u MZ Zgon Crljeni. Cilj je gradnja nove, na mjestu postojeće kamene brane, devastirane uticajem velikih voda. Rješenje je betonska brana, formiranje gradskog kupališta i regulacija brzine vode. U toku su pripremni radovi na lijevoj obali Sane. Riječ je o projektu vrijednom 230 hiljada maraka.